Reklāma, nospied, cik nav žēl

Atskaņas vārdam "dzīvs"

Atrasti 170 vārdi.

Zilbju skaits: 1, tāds pats, kā ievadītajam vārdam
blīvs nezināms Parastā vārdnīca
brīvs nezināms Parastā vārdnīca
dzīvs nezināms Parastā vārdnīca
Krīvs nezināms Miskaste
sīvs īpašības vārds Parastā vārdnīca
Stīvs nezināms Parastā vārdnīca
Zilbju skaits: 2
aktīvs nezināms Parastā vārdnīca
arhīvs lietvārds Parastā vārdnīca
datīvs lietvārds Parastā vārdnīca
fiktīvs nezināms Parastā vārdnīca
kursīvs nezināms Parastā vārdnīca
masīvs nezināms Parastā vārdnīca
motīvs nezināms Parastā vārdnīca
nebrīvs nezināms Parastā vārdnīca
nedzīvs nezināms Parastā vārdnīca
pasīvs nezināms Parastā vārdnīca
pastīvs nezināms Miskaste
pusdzīvs nezināms Parastā vārdnīca
statīvs nezināms Parastā vārdnīca
Zilbju skaits: 3
abrazīvs lietvārds, īpašības vārds Parastā vārdnīca
adjektīvs lietvārds Parastā vārdnīca
agresīvs nezināms Parastā vārdnīca
atraktīvs nezināms Miskaste
deduktīvs īpašības vārds Parastā vārdnīca
defektīvs nezināms Parastā vārdnīca
depresīvs nezināms Parastā vārdnīca
deskriptīvs īpašības vārds Parastā vārdnīca
destruktīvs nezināms Miskaste
detektīvs nezināms Parastā vārdnīca
direktīvs īpašības vārds Parastā vārdnīca
disjunktīvs īpašības vārds Parastā vārdnīca
efektīvs nezināms Parastā vārdnīca
ekskluzīvs nezināms Miskaste
ekspansīvs nezināms Parastā vārdnīca
eksplozīvs nezināms Parastā vārdnīca
ekspresīvs nezināms Parastā vārdnīca
ekstensīvs nezināms Miskaste
fiksatīvs lietvārds Parastā vārdnīca
ģenitīvs nezināms Parastā vārdnīca
impulsīvs nezināms Parastā vārdnīca
induktīvs nezināms Parastā vārdnīca
instinktīvs nezināms Parastā vārdnīca
instruktīvs īpašības vārds Parastā vārdnīca
intensīvs nezināms Parastā vārdnīca
intuitīvs nezināms Parastā vārdnīca
kolektīvs nezināms Parastā vārdnīca
kollektīvs nezināms Miskaste
Konjunktīvs nezināms Miskaste
konspektīvs nezināms Parastā vārdnīca
konstruktīvs nezināms Parastā vārdnīca
konvulsīvs īpašības vārds Parastā vārdnīca
korektīvs īpašības vārds Parastā vārdnīca
lokatīvs lietvārds Parastā vārdnīca
neaktīvs nezināms Miskaste
negatīvs nezināms Parastā vārdnīca
normatīvs nezināms Parastā vārdnīca
objektīvs nezināms Parastā vārdnīca
ofensīvs īpašības vārds Parastā vārdnīca
perspektīvs nezināms Parastā vārdnīca
portatīvs nezināms Parastā vārdnīca
pozitīvs nezināms Parastā vārdnīca
preventīvs nezināms Parastā vārdnīca
primitīvs nezināms Parastā vārdnīca
produktīvs nezināms Parastā vārdnīca
progresīvs nezināms Parastā vārdnīca
reaktīvs nezināms Parastā vārdnīca
recesīvs nezināms Miskaste
recidīvs nezināms Parastā vārdnīca
refleksīvs īpašības vārds Parastā vārdnīca
regresīvs īpašības vārds Parastā vārdnīca
relatīvs nezināms Parastā vārdnīca
represīvs nezināms Parastā vārdnīca
sedatīvs nezināms Miskaste
selektīvs nezināms Parastā vārdnīca
sensitīvs nezināms Miskaste
sikatīvs lietvārds Parastā vārdnīca
stagnatīvs nezināms Miskaste
subjektīvs nezināms Parastā vārdnīca
substantīvs nezināms Parastā vārdnīca
suģestīvs īpašības vārds Parastā vārdnīca
transitīvs īpašības vārds Parastā vārdnīca
vadmotīvs nezināms Parastā vārdnīca
vokatīvs lietvārds Parastā vārdnīca
Zilbju skaits: 4
akreditīvs nezināms Parastā vārdnīca
akuzatīvs lietvārds, īpašības vārds Parastā vārdnīca
alternatīvs nezināms Miskaste
aperitīvs nezināms Miskaste
atributīvs īpašības vārds Parastā vārdnīca
bezperspektīvs nezināms Miskaste
deklaratīvs nezināms Parastā vārdnīca
dekoratīvs nezināms Parastā vārdnīca
deminutīvs nezināms Parastā vārdnīca
demonstratīvs nezināms Parastā vārdnīca
dienasaktīvs nezināms Miskaste
dispozitīvs nezināms Miskaste
distributīvs īpašības vārds Parastā vārdnīca
eksudatīvs nezināms Miskaste
fakultatīvs nezināms Parastā vārdnīca
federatīvs īpašības vārds Parastā vārdnīca
ģeneratīvs īpašības vārds Parastā vārdnīca
hiperaktīvs nezināms Miskaste
ilustratīvs nezināms Parastā vārdnīca
imperatīvs nezināms Parastā vārdnīca
Indikatīvs nezināms Parastā vārdnīca
infinitīvs lietvārds Parastā vārdnīca
informatīvs nezināms Parastā vārdnīca
integratīvs nezināms Miskaste
interaktīvs nezināms Miskaste
intransitīvs īpašības vārds Parastā vārdnīca
introspektīvs nezināms Miskaste
iteratīvs īpašības vārds Parastā vārdnīca
komparatīvs lietvārds, īpašības vārds Parastā vārdnīca
kompilatīvs nezināms Miskaste
komutatīvs īpašības vārds Parastā vārdnīca
konservatīvs nezināms Parastā vārdnīca
konspiratīvs nezināms Parastā vārdnīca
konsultatīvs nezināms Parastā vārdnīca
korelatīvs īpašības vārds Parastā vārdnīca
korporatīvs nezināms Miskaste
kumulatīvs nezināms Miskaste
kvalitatīvs nezināms Parastā vārdnīca
kvantitatīvs nezināms Parastā vārdnīca
mazefektīvs nezināms Miskaste
mazproduktīvs nezināms Parastā vārdnīca
meditatīvs nezināms Miskaste
neefektīvs nezināms Miskaste
neobjektīvs nezināms Parastā vārdnīca
neperspektīvs nezināms Miskaste
neproduktīvs nezināms Parastā vārdnīca
Nominatīvs nezināms Parastā vārdnīca
operatīvs nezināms Parastā vārdnīca
paliatīvs lietvārds, īpašības vārds Parastā vārdnīca
pamatmotīvs nezināms Miskaste
predikatīvs īpašības vārds Parastā vārdnīca
prepozitīvs lietvārds, īpašības vārds Parastā vārdnīca
prezervatīvs nezināms Miskaste
prohibitīvs īpašības vārds Parastā vārdnīca
provokatīvs nezināms Miskaste
rečitatīvs nezināms Parastā vārdnīca
referatīvs īpašības vārds Parastā vārdnīca
reproduktīvs īpašības vārds Parastā vārdnīca
retrospektīvs nezināms Parastā vārdnīca
rezultatīvs nezināms Miskaste
spekulatīvs nezināms Parastā vārdnīca
superlatīvs lietvārds Parastā vārdnīca
ultimatīvs nezināms Parastā vārdnīca
veģetatīvs īpašības vārds Parastā vārdnīca
virsnormatīvs lietvārds, īpašības vārds Parastā vārdnīca
Zilbju skaits: 5
administratīvs nezināms Parastā vārdnīca
administrātīvs nezināms Miskaste
aģitkolektīvs lietvārds Parastā vārdnīca
asociatīvs nezināms Parastā vārdnīca
autoritatīvs nezināms Parastā vārdnīca
diapozitīvs nezināms Parastā vārdnīca
fotonegatīvs nezināms Miskaste
fotoobjektīvs lietvārds Parastā vārdnīca
imaginatīvs nezināms Miskaste
komunikatīvs nezināms Parastā vārdnīca
kooperatīvs nezināms Parastā vārdnīca
kooperātīvs nezināms Miskaste
manipulatīvs nezināms Miskaste
nekvalitatīvs nezināms Miskaste
privātdetektīvs nezināms Miskaste
psihodetektīvs nezināms Miskaste
radioaktīvs nezināms Parastā vārdnīca
reģeneratīvs īpašības vārds Parastā vārdnīca
reprezentatīvs nezināms Miskaste
teleobjektīvs nezināms Miskaste
turboreaktīvs īpašības vārds Parastā vārdnīca
Zilbju skaits: 7
energoinformatīvs nezināms Miskaste