Reklāma, nospied, cik nav žēl

Atskaņas vārdam "no"

Atrasti 20693 vārdi. Rādu 12001 līdz 13000. Lapa 1, lapa 2, lapa 3, lapa 4, lapa 5, lapa 6, lapa 7, lapa 8, lapa 9, lapa 10, lapa 11, lapa 12, lapa 13, lapa 14, lapa 15, lapa 16, lapa 17, lapa 18, lapa 19, lapa 20, lapa 21.

Zilbju skaits: 5
apglumējušo nezināms Parastā vārdnīca
apgredzenoto nezināms Miskaste
apgriežamāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
apgrozāmāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
apgrūtināto nezināms Miskaste
apgrūtinošo nezināms Miskaste
apjomīgāko nezināms Miskaste
apkalpojamo nezināms Miskaste
apkalpojošo nezināms Miskaste
apkarojamo nezināms Miskaste
apkārtesošo nezināms Miskaste
apkārtgrieztāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
apkārtklīstošo nezināms Miskaste
apkārtsēdošo nezināms Miskaste
apkārtstāvošo nezināms Miskaste
apkaunojošo nezināms Miskaste
apkopojošo nezināms Miskaste
apkurināmo nezināms Miskaste
apkurināto nezināms Miskaste
apķērīgāko nezināms Parastā vārdnīca
aplaimojošo nezināms Miskaste
aplaudējošo nezināms Miskaste
apledojušo nezināms Miskaste
apliecināto nezināms Miskaste
apliecinošo nezināms Miskaste
apliekamāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
aplipināto nezināms Miskaste
aplūkojamo nezināms Miskaste
apmeklējamo nezināms Miskaste
apmelojošo nezināms Miskaste
apmierināmo nezināms Miskaste
apmierināto nezināms Parastā vārdnīca
apmierinošo nezināms Parastā vārdnīca
apmulsināto nezināms Miskaste
apnēsātāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
apnicīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
apnicināto nezināms Miskaste
apņēmīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
apokrifisko nezināms Miskaste
apollonisko nezināms Miskaste
apolonisko nezināms Miskaste
appelējušo nezināms Parastā vārdnīca
appludināto nezināms Miskaste
applūdināto nezināms Miskaste
apputējušo nezināms Miskaste
apputināto nezināms Miskaste
aprasināto nezināms Miskaste
aprasojušo nezināms Miskaste
apreibināto nezināms Miskaste
apreibinošo nezināms Miskaste
aprēķināto nezināms Miskaste
aprepējušo nezināms Miskaste
apriorāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
apritējušo nezināms Miskaste
aprobežoto nezināms Parastā vārdnīca
aprunājamo nezināms Miskaste
aprūpējamo nezināms Miskaste
aprūsējušo nezināms Miskaste
apsargājamo nezināms Miskaste
apsargājošo nezināms Miskaste
apsarmojošo nezināms Miskaste
apsarmojušo nezināms Miskaste
apsiekaloto nezināms Miskaste
apskaidrojošo nezināms Miskaste
apskaidrotāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
apskapstējušo nezināms Miskaste
apskaužamāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
apskrubināto nezināms Miskaste
apstādināto nezināms Miskaste
apstiprināto nezināms Miskaste
apstiprinošo nezināms Miskaste
apstrādājamo nezināms Miskaste
apstrādājošo nezināms Miskaste
apstrīdētāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
apstulbināto nezināms Miskaste
apstulbinošo nezināms Miskaste
apsūbējušo nezināms Parastā vārdnīca
apsudraboto nezināms Miskaste
apsūnojušo nezināms Miskaste
apsviedīgāko nezināms Miskaste
apsvilināto nezināms Miskaste
apsvilinošo nezināms Miskaste
apšaubāmāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
aptaujājamo nezināms Miskaste
aptrupējušo nezināms Miskaste
aptuvenāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
apustulisko nezināms Miskaste
apvainojamo nezināms Miskaste
apvainojošo nezināms Miskaste
apvalkātāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
apvienojošo nezināms Miskaste
apvienotāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
apzaļumoto nezināms Miskaste
apzīmējamo nezināms Miskaste
apzīmējošo nezināms Miskaste
apzīmogoto nezināms Miskaste
apzinātāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
apzinīgāko nezināms Parastā vārdnīca
apžēlojamo nezināms Miskaste
apžilbināto nezināms Miskaste
apžilbinošo nezināms Parastā vārdnīca
arestējamo nezināms Miskaste
argumentēto nezināms Miskaste
arhetipisko nezināms Miskaste
ārišķīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
aritmētisko nezināms Parastā vārdnīca
ārkārtīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
arodniecisko nezināms Miskaste
aromātisko nezināms Miskaste
ārpolitisko nezināms Parastā vārdnīca
ārpolītisko nezināms Miskaste
ārprātīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
arteriālo nezināms Parastā vārdnīca
artēziskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
artistiskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
ārzemniecisko nezināms Miskaste
asakaināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
asarojošo nezināms Miskaste
asarveidīgo nezināms Miskaste
aseptiskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
asimetrisko nezināms Miskaste
asinskārāko nezināms Parastā vārdnīca
asinskārīgo nezināms Parastā vārdnīca
asinsradošo nezināms Miskaste
asinssarkano nezināms Miskaste
asiņaināko nezināms Parastā vārdnīca
asiņojošo nezināms Miskaste
askētiskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
aspirētāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
asprātīgāko nezināms Parastā vārdnīca
astigmātisko īpašības vārds Parastā vārdnīca
astmatiskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
astoņdesmito nezināms Miskaste
astoņgadīgo nezināms Parastā vārdnīca
astoņkājaino nezināms Miskaste
astoņpadsmito nezināms Miskaste
astoņstūraino nezināms Parastā vārdnīca
astrofizisko nezināms Miskaste
astroķīmisko nezināms Miskaste
astroloģisko nezināms Miskaste
astronomisko nezināms Parastā vārdnīca
aszobaināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
ataicināto nezināms Miskaste
atavistisko nezināms Miskaste
atbaidīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
atbaidošāko nezināms Parastā vārdnīca
atbildīgāko nezināms Parastā vārdnīca
atbilstošāko nezināms Parastā vārdnīca
atbrīvojamo nezināms Miskaste
atbrīvojošo nezināms Miskaste
atbruņojošo nezināms Miskaste
atdarināmo nezināms Miskaste
atdzemdināto nezināms Miskaste
atdzīvināto nezināms Miskaste
atdzīvinošo nezināms Miskaste
atestējamo nezināms Miskaste
atgādinošo nezināms Miskaste
atgriezenisko nezināms Parastā vārdnīca
atjaunināto nezināms Miskaste
atjauninošo nezināms Miskaste
atjaunojamo nezināms Miskaste
atjaunojošo nezināms Miskaste
atjautīgāko nezināms Parastā vārdnīca
atkailināto nezināms Miskaste
atkarenāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
atkarīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
atkarpaināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
atkārtojamo nezināms Miskaste
atkārtotāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
atlantiskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
atlētiskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
atlidojošo nezināms Miskaste
atlidojušo nezināms Miskaste
atmaskojošo nezināms Miskaste
atmodināto nezināms Miskaste
atmosfērisko nezināms Parastā vārdnīca
atmugurisko nezināms Miskaste
atomistisko nezināms Miskaste
atpakaļējo nezināms Parastā vārdnīca
atpalikušo nezināms Parastā vārdnīca
atpazīstamo nezināms Miskaste
atpestījošo nezināms Miskaste
ātraudzīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
atražojamo nezināms Miskaste
atributīvo nezināms Parastā vārdnīca
atriebīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
atrisināmo nezināms Miskaste
atrisināto nezināms Miskaste
atritināto nezināms Miskaste
atsaucīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
atsavinamo nezināms Miskaste
atsavināmo nezināms Miskaste
atsavināto nezināms Miskaste
atsevišķāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
atskabargaino nezināms Miskaste
atskanējušo nezināms Miskaste
atslābināto nezināms Miskaste
atslābinošo nezināms Miskaste
atspirdzinošo nezināms Parastā vārdnīca
atspoguļoto nezināms Miskaste
atstarojošo nezināms Miskaste
atstāstāmāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
atsvabināto nezināms Miskaste
atsvaidzināto nezināms Miskaste
atsvaidzinošo nezināms Miskaste
atsvešināto nezināms Miskaste
atšķirīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
attaisnojamo nezināms Miskaste
attaisnojošo nezināms Parastā vārdnīca
attālināto nezināms Miskaste
attapīgāko nezināms Parastā vārdnīca
attēlojamo nezināms Miskaste
attiecīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
attiecināmo nezināms Miskaste
attīstītāko nezināms Parastā vārdnīca
atturīgāko nezināms Parastā vārdnīca
atvaļināto nezināms Parastā vārdnīca
atvasināto nezināms Parastā vārdnīca
atvēsināto nezināms Miskaste
atvēsinošo nezināms Miskaste
atvieglināto nezināms Miskaste
atvieglojošo nezināms Miskaste
atvieglotāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
atvietojamo nezināms Miskaste
atzīmējamo nezināms Miskaste
atzinīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
audzelīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
audzinātāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
audzinošāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
augoņaināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
augstākminēto nezināms Miskaste
augstākstāvošo nezināms Parastā vārdnīca
augstprātīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
augstražīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
augstsirdīgāko nezināms Parastā vārdnīca
augstvērtīgāko nezināms Parastā vārdnīca
augšupejošo nezināms Parastā vārdnīca
aukstasinīgo nezināms Parastā vārdnīca
aulekšojošo nezināms Miskaste
austrumniecisko nezināms Miskaste
autentiskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
autokrātisko nezināms Miskaste
automātisko nezināms Miskaste
autonomāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
autoritāro nezināms Miskaste
autorizēto nezināms Parastā vārdnīca
avangardisko nezināms Miskaste
avansējamo nezināms Miskaste
avarējušo nezināms Miskaste
avotaināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
aziātisko nezināms Miskaste
bagātīgāko nezināms Parastā vārdnīca
bagātināto nezināms Miskaste
bakteriālo nezināms Parastā vārdnīca
bakurētaino nezināms Parastā vārdnīca
balamutīgo nezināms Parastā vārdnīca
bālasinīgo nezināms Miskaste
balsstiesīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
baltmataināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
banderiljero nezināms Miskaste
bandītiskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
bankrotējošo nezināms Miskaste
bankrotējušo nezināms Miskaste
barbariskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
barometrisko īpašības vārds Parastā vārdnīca
Bartolomeo nezināms Miskaste
bēguļojošo nezināms Miskaste
beletristisko īpašības vārds Parastā vārdnīca
bengāliskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
bērnišķīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
betonētāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
bezapzināto nezināms Miskaste
bezastaināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
bezatbildīgo nezināms Parastā vārdnīca
bezbailīgāko nezināms Parastā vārdnīca
bezbēdīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
bezcerīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
bezdibenīgo nezināms Miskaste
bezdievīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
bezdvēselisko nezināms Miskaste
bezgalīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
bezgaumīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
bezjēdzīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
bezjūtīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
bezkaunīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
bezkrāsaināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
bezķermenisko nezināms Miskaste
bezmērķīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
bezpalīdzīgo nezināms Parastā vārdnīca
bezpartejisko nezināms Parastā vārdnīca
bezpartijisko nezināms Miskaste
bezpersonisko nezināms Miskaste
bezperspektīvo nezināms Miskaste
bezrobežīgo nezināms Miskaste
bezrūpīgāko nezināms Parastā vārdnīca
bezsaturīgo nezināms Parastā vārdnīca
bezsekmīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
bezspēcīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
beztiesīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
bezveidīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
bezvērtīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
bezzobaināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
biedējošāko nezināms Miskaste
bikonveksāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
bilancspēcīgo īpašības vārds Parastā vārdnīca
bilancspējīgo īpašības vārds Parastā vārdnīca
binokulāro nezināms Miskaste
biogrāfisko nezināms Parastā vārdnīca
bioķīmisko nezināms Miskaste
bioloģisko nezināms Parastā vārdnīca
biometrisko nezināms Miskaste
birokrātisko nezināms Miskaste
blakusesošo nezināms Miskaste
blakussēdošo nezināms Miskaste
blakusstāvošo nezināms Miskaste
Boijamondo nezināms Miskaste
bojāgājušo nezināms Miskaste
boļševistisko nezināms Miskaste
bonapartisko nezināms Miskaste
bordosarkano īpašības vārds Parastā vārdnīca
botāniskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
bramanīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
bravūrīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
brēkulīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
brīnišķīgāko nezināms Parastā vārdnīca
brīnumaināko nezināms Parastā vārdnīca
brīvdomīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
brīvprātīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
brūnacaināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
bruņiniecisko nezināms Miskaste
bruņnieciskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
bumbierveidīgo īpašības vārds Parastā vārdnīca
bumbuļaināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
bumbveidīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
Buonamiko nezināms Miskaste
burbuļaināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
burbuļojošo nezināms Miskaste
burzguļojošo nezināms Miskaste
buržuāzisko nezināms Parastā vārdnīca
butaforisko nezināms Miskaste
calcinatio nezināms Miskaste
caurauklotāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
caurbraucamāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
caurejamāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
caurlaidīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
caurredzamāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
caurspīdīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
caurspiedīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
caurstaigājamo nezināms Parastā vārdnīca
caurumaināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
caurumotāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
cekulaināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
cēlsirdīgāko nezināms Parastā vārdnīca
ceļojošāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
centralizēto nezināms Miskaste
centrifugālo nezināms Parastā vārdnīca
centripetālo īpašības vārds Parastā vārdnīca
cerebrālāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
Cerevičenko nezināms Miskaste
cienījamāko nezināms Parastā vārdnīca
cietsirdīgāko nezināms Parastā vārdnīca
ciklopiskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
ciklotīmisko nezināms Miskaste
cilindriskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
cilindrveidīgo īpašības vārds Parastā vārdnīca
cilvēcīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
cilvēciskāko nezināms Parastā vārdnīca
cilvēkveidīgo nezināms Miskaste
cionistisko nezināms Miskaste
cirkulārāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
cirkulējošo nezināms Miskaste
citoloģisko nezināms Miskaste
citronskābāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
civēkveidīgo īpašības vārds Parastā vārdnīca
civilizēto nezināms Parastā vārdnīca
civiltiesisko nezināms Miskaste
cuarurbjošo īpašības vārds Parastā vārdnīca
čemuraināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
Čerevičenko nezināms Miskaste
červeļaināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
četrbalsīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
četrgadīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
četrkājaināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
četrkantaināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
četrkārtīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
četrklasīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
četrmotorīgo nezināms Parastā vārdnīca
četrstūraināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
četrvietīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
čiekuraināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
čigāniskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
čokuraināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
dābolaināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
dabzinātnisko nezināms Parastā vārdnīca
daiļrunīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
daiļskanīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
daktiliskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
daoistisko nezināms Miskaste
darbaspējīgo nezināms Miskaste
darbietilpīgo nezināms Parastā vārdnīca
datorizēto nezināms Miskaste
daudzbalsīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
daudzējādāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
daudzgadīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
daudzkārtīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
daudzkrāsaināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
daudznozīmīgo nezināms Parastā vārdnīca
daudzpusīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
daudzreizējāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
daudzrunīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
daudzsološāko nezināms Parastā vārdnīca
daudzstūraināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
daudzšķautnaināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
daudzvārdīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
daudzveidīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
daudzvērtīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
daudzvietīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
dāvinātāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
daždažādāko nezināms Parastā vārdnīca
dažnedažādo nezināms Parastā vārdnīca
debeszilāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
debešķīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
decapitato nezināms Miskaste
decimālāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
dedzinājamo nezināms Miskaste
defektīvāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
definējamo nezināms Miskaste
deformējošo nezināms Miskaste
degradējošo nezināms Miskaste
deģenerēto nezināms Miskaste
dekadentisko nezināms Parastā vārdnīca
deklaratīvo nezināms Parastā vārdnīca
deklasētāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
dekoltētāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
dekoratīvo nezināms Parastā vārdnīca
delikātāko nezināms Parastā vārdnīca
delverīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
demagoģisko nezināms Parastā vārdnīca
demogrāfisko nezināms Miskaste
demokrātisko nezināms Parastā vārdnīca
dēmoniskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
demonstratīvo nezināms Parastā vārdnīca
demonstrējamo nezināms Miskaste
denaturālo īpašības vārds Parastā vārdnīca
denaturēto nezināms Miskaste
dendroloģisko nezināms Miskaste
denominālo īpašības vārds Parastā vārdnīca
deportējamo nezināms Miskaste
depresīvāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
desmitgadīgo nezināms Parastā vārdnīca
desmitkārtējo īpašības vārds Parastā vārdnīca
desmitkārtīgo nezināms Parastā vārdnīca
desmittūkstošo nezināms Miskaste
destilējamo nezināms Miskaste
detalizēto nezināms Miskaste
determinēto nezināms Miskaste
devakānisko nezināms Miskaste
deverbālāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
deviņastaino nezināms Miskaste
deviņdesmito nezināms Miskaste
deviņgadīgo nezināms Parastā vārdnīca
deviņgalvaino nezināms Miskaste
deviņpadsmito nezināms Miskaste
dezertējušo nezināms Miskaste
dežurējošo nezināms Miskaste
dežūrējošo nezināms Miskaste
diabētisko nezināms Miskaste
diabolisko nezināms Miskaste
diagnostisko nezināms Parastā vārdnīca
diagonālo nezināms Miskaste
diakritisko īpašības vārds Parastā vārdnīca
dialektālo īpašības vārds Parastā vārdnīca
dialektisko nezināms Parastā vārdnīca
dialoģisko nezināms Miskaste
diametrālo īpašības vārds Parastā vārdnīca
Dianētisko nezināms Miskaste
diastolisko nezināms Miskaste
diatomisko nezināms Miskaste
dibinātāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
diedelējošo nezināms Miskaste
diegveidīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
dielektriskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
dienvidniecisko nezināms Miskaste
diētiskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
dievbijīgāko nezināms Parastā vārdnīca
dievišķīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
dievticīgāko nezināms Parastā vārdnīca
diferencēto nezināms Miskaste
diftongiskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
dīgtspējīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
dīkdienīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
diktatorisko nezināms Miskaste
diletantisko nezināms Parastā vārdnīca
diloņslimāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
diluviālo īpašības vārds Parastā vārdnīca
dinamiskāko nezināms Parastā vārdnīca
dionīsisko nezināms Miskaste
Diorisimo nezināms Miskaste
diplomātisko nezināms Parastā vārdnīca
diplomētāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
direktīvāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
disciplināro nezināms Parastā vārdnīca
disciplinēto nezināms Parastā vārdnīca
disharmonisko nezināms Miskaste
disipatīvo nezināms Miskaste
disjunktīvāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
diskreditēto nezināms Miskaste
diskriminēto nezināms Miskaste
diskutējamo nezināms Miskaste
disponētāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
distributīvo nezināms Parastā vārdnīca
ditirambisko nezināms Miskaste
diurētisko nezināms Miskaste
divbalsīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
divcollīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
divdesmitpiekto nezināms Miskaste
divdomīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
divējādāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
diverģentāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
divgadīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
divgalvaināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
divguļamāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
divinissimo nezināms Miskaste
divkājaināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
divkārtdzimušo nezināms Miskaste
divkārtīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
divkosīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
divkrāsaināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
divkupraināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
divmotorīgo īpašības vārds Parastā vārdnīca
divprocentīgo īpašības vārds Parastā vārdnīca
divvērtīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
divvietīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
divzilbīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
divžuburaino īpašības vārds Parastā vārdnīca
dižciltīgāko nezināms Parastā vārdnīca
dižmanīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
dobumaināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
dogmatiskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
doktrinārāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
dokumentālo nezināms Parastā vārdnīca
dokumentāro nezināms Parastā vārdnīca
dokumentēto nezināms Miskaste
domesticēto nezināms Miskaste
dominējošo nezināms Miskaste
Dominikino nezināms Miskaste
donkihotisko nezināms Parastā vārdnīca
dozimetrisko īpašības vārds Parastā vārdnīca
draiskulīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
drakoniskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
dramatiskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
dramaturģisko nezināms Miskaste
drebelīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
drošsirdīgāko nezināms Parastā vārdnīca
duālistisko nezināms Parastā vārdnīca
dubultplatāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
dūkanbērāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
dumpiniecisko nezināms Miskaste
dvēselīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
dzeloņādaino īpašības vārds Parastā vārdnīca
dzeltenādaino nezināms Miskaste
dzeltenīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
dzeltenmataino nezināms Miskaste
dzeltenpelēko nezināms Miskaste
dzeltensarkano nezināms Miskaste
dzeltensejaino nezināms Miskaste
dzeltenziedaino nezināms Miskaste
dziedinošāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
dziļdomīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
dzimtbūtniecisko nezināms Miskaste
dzimumsaistīto nezināms Miskaste
dzintardzelteno nezināms Miskaste
dzirksteļojošo nezināms Miskaste
dzīvespriecīgo nezināms Parastā vārdnīca
dzīvinošāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
dzīvotpriecīgo nezināms Miskaste
dzīvotspējīgo nezināms Parastā vārdnīca
ēdelīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
efektīgāko nezināms Parastā vārdnīca
efektīvāko nezināms Parastā vārdnīca
egocentrisko nezināms Parastā vārdnīca
egoistisko nezināms Miskaste
egregorisko nezināms Miskaste
eifēmistisko īpašības vārds Parastā vārdnīca
eiropejisko nezināms Miskaste
eiropiskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
ekoloģisko nezināms Miskaste
ekonomisko nezināms Parastā vārdnīca
eksaltētāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
eksistējošo nezināms Miskaste
eksistējušo nezināms Miskaste
eksoterisko nezināms Miskaste
eksotiskāko nezināms Miskaste
ekspansīvāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
eksplodējošo nezināms Miskaste
eksplodējušo nezināms Miskaste
eksplozīvāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
ekspluatēto nezināms Miskaste
eksportējamo nezināms Miskaste
eksportējošo nezināms Miskaste
ekspresīvāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
ekspropriēto nezināms Miskaste
ekstrahējamo nezināms Miskaste
ekstrasensoro nezināms Miskaste
ekstravaganto nezināms Parastā vārdnīca
ekstrēmistisko nezināms Miskaste
eksudatīvo nezināms Miskaste
ekumenisko nezināms Miskaste
ekumēnisko nezināms Miskaste
ekvivalento nezināms Parastā vārdnīca
elastīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
elegantāko nezināms Parastā vārdnīca
elektrizēto nezināms Miskaste
elektronisko nezināms Miskaste
elektrozilo nezināms Parastā vārdnīca
elementālo nezināms Miskaste
elementāro nezināms Parastā vārdnīca
elipsveidīgo nezināms Miskaste
ellišķīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
eluviālo īpašības vārds Parastā vārdnīca
emaljētāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
embrionālo nezināms Parastā vārdnīca
emigrējušo nezināms Miskaste
Emiliano nezināms Miskaste
empīriskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
empresario nezināms Miskaste
endogenāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
enerģētisko nezināms Miskaste
enerģiskāko nezināms Parastā vārdnīca
eņģeļveidīgo nezināms Miskaste
epidēmisko nezināms Parastā vārdnīca
epidurālo nezināms Miskaste
epikūrisko īpašības vārds Parastā vārdnīca
epileptisko nezināms Miskaste
episkopālo nezināms Miskaste
epistolāro īpašības vārds Parastā vārdnīca
epistulāro nezināms Miskaste
epizodisko nezināms Miskaste
erudītāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
esenciālo nezināms Miskaste
esoterisko nezināms Miskaste
estētiskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
Estevaniko nezināms Miskaste
etiķskābāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
etnogrāfisko nezināms Parastā vārdnīca
etnoloģisko nezināms Miskaste
etoloģisko nezināms Miskaste
evakuēto nezināms Miskaste
evaņģēlisko nezināms Parastā vārdnīca
eventuālo nezināms Parastā vārdnīca
ēverģēlīgo īpašības vārds Parastā vārdnīca
ezoterisko nezināms Miskaste
ezotērisko nezināms Miskaste
faktoloģisko nezināms Miskaste
fakultatīvo nezināms Parastā vārdnīca
familiāro nezināms Parastā vārdnīca
fanātiskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
fantastiskāko nezināms Parastā vārdnīca
fantomātisko nezināms Miskaste
farizejisko nezināms Parastā vārdnīca
farmaceitisko nezināms Parastā vārdnīca
fascinējošo nezināms Miskaste
fašistiskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
fatālistisko nezināms Miskaste
federālāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
Federatīvo nezināms Parastā vārdnīca
feministisko nezināms Miskaste
fenoloģisko nezināms Miskaste
fenomenālo nezināms Parastā vārdnīca
fenotipisko nezināms Miskaste
feodālāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
fermentatīvo nezināms Miskaste
figurālāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
figurējošo nezināms Miskaste
filantropisko nezināms Parastā vārdnīca
filigrānāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
filoloģisko nezināms Parastā vārdnīca
filosofisko nezināms Miskaste
filozofisko nezināms Parastā vārdnīca
financiālo nezināms Miskaste
finansiālo nezināms Parastā vārdnīca
Fiorentino nezināms Miskaste
fizikālāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
fonētiskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
fonogrāfisko nezināms Miskaste
formālistisko īpašības vārds Parastā vārdnīca
formalizēto nezināms Miskaste
fosforiskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
fotogenisko īpašības vārds Parastā vārdnīca
fotogēnisko nezināms Miskaste
fotografēto nezināms Miskaste
fotogrāfisko nezināms Parastā vārdnīca
fragmentārāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
frakcionālo nezināms Miskaste
fundamentālo nezināms Parastā vārdnīca
funkcionālo nezināms Parastā vārdnīca
futūristisko nezināms Parastā vārdnīca
gabalaināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
gaismizturīgo īpašības vārds Parastā vārdnīca
gaismjutīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
gaišmataināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
gaišredzīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
galaktiskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
Galeocerdo nezināms Miskaste
galvaniskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
garāmbraucošo nezināms Miskaste
garāmejošo nezināms Miskaste
garāmplūstošo nezināms Miskaste
garāmskrejošo nezināms Miskaste
garāmslīdošo nezināms Miskaste
garastaināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
garbārdaināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
gareniskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
garkājaināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
garlaicīgāko nezināms Parastā vārdnīca
garlaikojošo nezināms Miskaste
garmataināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
garspalvaināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
garstilbaināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
garūsaināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
gastronomisko nezināms Miskaste
gatavojamo nezināms Miskaste
gaudulīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
gavilējošo nezināms Miskaste
gāzelīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
gāzveidīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
genotipisko nezināms Miskaste
Gerasimenko nezināms Miskaste
gigantiskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
giljotinēto nezināms Miskaste
glaciālāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
glaimojošāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
glikolītisko nezināms Miskaste
godājamāko nezināms Parastā vārdnīca
godbijīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
goddevīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
godkārīgāko nezināms Parastā vārdnīca
godprātīgāko nezināms Parastā vārdnīca
Golovatenko nezināms Miskaste
graciozāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
gramatiskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
grandiozāko nezināms Parastā vārdnīca
granītcietāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
gravimetrisko nezināms Miskaste
gravitējošo nezināms Miskaste
gredzenveidīgo nezināms Parastā vārdnīca
greizacaināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
greizsirdīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
grubuļaināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
grumbuļaināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
grūtsirdīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
Guantanamo nezināms Miskaste
gulētejamo nezināms Miskaste
guturālāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
ģenerālāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
ģeneratīvo nezināms Parastā vārdnīca
ģenerējošo nezināms Miskaste
ģeniālāko nezināms Parastā vārdnīca
ģeocentrisko nezināms Parastā vārdnīca
ģeodēzisko nezināms Parastā vārdnīca
ģeofizisko nezināms Parastā vārdnīca
ģeogrāfisko nezināms Parastā vārdnīca
ģeoloģisko nezināms Parastā vārdnīca
ģeometrisko nezināms Parastā vārdnīca
ģeotermālo nezināms Miskaste
ģeotermisko nezināms Miskaste
habilitēto nezināms Miskaste
harismātisko nezināms Miskaste
harizmātisko nezināms Miskaste
hektogrāfisko īpašības vārds Parastā vārdnīca
helēnistisko īpašības vārds Parastā vārdnīca
hellēnistisko nezināms Miskaste
hemolītisko nezināms Miskaste
hermeneitisko nezināms Miskaste
hermētiskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
heroiskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
heterogeno īpašības vārds Parastā vārdnīca
hidrogrāfisko nezināms Miskaste
hidroskopisko īpašības vārds Parastā vārdnīca
hidrostatisko nezināms Parastā vārdnīca
hidrotehnisko nezināms Miskaste
hidrotermālo nezināms Miskaste
hieroglifisko nezināms Miskaste
higiēnisko nezināms Miskaste
higroskopisko nezināms Miskaste
hiperbolisko nezināms Parastā vārdnīca
hipertonisko nezināms Miskaste
hipnopēdisko nezināms Miskaste
hipnotizēto nezināms Miskaste
hipoplastisko nezināms Miskaste
hipotekāro nezināms Miskaste
hipotētisko nezināms Miskaste
histēriskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
histeroīdo nezināms Miskaste
holēriskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
hologrāfisko nezināms Miskaste
homēriskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
homogenāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
homoloģisko nezināms Miskaste
homonīmāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
horizontālo nezināms Parastā vārdnīca
hrestomātisko nezināms Miskaste
hromatiskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
hronikālāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
hronoloģisko nezināms Miskaste
hronometrisko īpašības vārds Parastā vārdnīca
huligānisko nezināms Miskaste
humānistisko nezināms Parastā vārdnīca
humanitāro nezināms Parastā vārdnīca
humoristisko nezināms Parastā vārdnīca
ideālāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
idejiskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
idiotisko nezināms Miskaste
ieaijājošo nezināms Miskaste
ieapaļāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
ieaudzināto nezināms Miskaste
iebalzamēto nezināms Miskaste
iebarojamo nezināms Miskaste
iebiezināto nezināms Miskaste
iebojātāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
iebraucamāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
ieceļojošo nezināms Miskaste
ieceļojušo nezināms Miskaste
iecerētāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
iecienītāko nezināms Parastā vārdnīca
iecietīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
iecietināto nezināms Miskaste
iecirtīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
iedarbīgāko nezināms Parastā vārdnīca
iedarbināto nezināms Miskaste
iedarināto nezināms Miskaste
iedāvināto nezināms Miskaste
iededzināto nezināms Miskaste
iedibināto nezināms Miskaste
iedomājamo nezināms Miskaste
iedomātāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
iedomīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
iedrošinošo nezināms Miskaste
iedvesmojošo nezināms Miskaste
iedzeltenāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
iedziļināto nezināms Miskaste
ieelpojamo nezināms Miskaste
iegādājamo nezināms Miskaste
iegarenāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
iegaumējamo nezināms Miskaste
iegludināto nezināms Miskaste
iegrāmatoto nezināms Miskaste
iegremdējamo nezināms Miskaste
iekabināto nezināms Miskaste
iekārdināto nezināms Miskaste
iekarināto nezināms Miskaste
iekarojamo nezināms Miskaste
iekārojamo nezināms Miskaste
iekārotāko nezināms Miskaste
iekonservēto nezināms Miskaste
iekšpolitisko nezināms Miskaste
iekustināto nezināms Miskaste
iekvēlināto nezināms Miskaste
ielāpaināko īpašības vārds Parastā vārdnīca
ielidojošo nezināms Miskaste
ielidojušo nezināms Miskaste
iemājojušo nezināms Miskaste
iemantojušo nezināms Miskaste
iemidzināto nezināms Miskaste
iemidzinošo nezināms Parastā vārdnīca
iemīļotāko nezināms Parastā vārdnīca
iemūžināto nezināms Miskaste
ienākošāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
ienesīgāko nezināms Parastā vārdnīca
iepelējušo nezināms Miskaste
iepelēkāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
ieplaisājušo nezināms Parastā vārdnīca
iepludināto nezināms Miskaste
iepogājamo nezināms Miskaste
iepriecināto nezināms Miskaste
iepriecinošo nezināms Parastā vārdnīca
iepriekšminēto nezināms Miskaste
iepriekšnolemto nezināms Miskaste
iepriekšpieņemto nezināms Miskaste
iepriekšrunāto nezināms Miskaste
iepriekšsacīto nezināms Miskaste
ieprogrammēto nezināms Miskaste
ieprojektēto nezināms Miskaste
iepūderēto nezināms Miskaste
ieputināto nezināms Miskaste
ierakstītāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
ierēdniecisko nezināms Parastā vārdnīca
ierīvējamo nezināms Miskaste
ierobežoto nezināms Parastā vārdnīca
ierosināto nezināms Miskaste
ierosinošo nezināms Miskaste
ierūsējušo nezināms Parastā vārdnīca
ierušināto nezināms Miskaste
iesaiņojamo nezināms Miskaste
iesarkanāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
iesaucamāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
iesēdināto nezināms Miskaste
iesīkstējušo nezināms Parastā vārdnīca
ieslīdējušo nezināms Miskaste
ieslidināto nezināms Miskaste
ieslodzītāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
iesmaržināto nezināms Miskaste
iespaidīgāko nezināms Parastā vārdnīca
iespaidojamo nezināms Miskaste
iespaidojošo nezināms Miskaste
iespējamāko nezināms Parastā vārdnīca
iesprēgājušo nezināms Miskaste
iestarpināto nezināms Miskaste
iestērķelēto nezināms Miskaste
iestiprināto nezināms Miskaste
iestīvināto nezināms Miskaste
iesūnojušo nezināms Miskaste
ieteicamāko nezināms Parastā vārdnīca
ietekmējamo nezināms Miskaste
ietekmējošo nezināms Miskaste
ietekmējušo nezināms Miskaste
ietekmīgāko nezināms Parastā vārdnīca
ietetovēto nezināms Miskaste
ietiepīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
ietilpīgāko nezināms Parastā vārdnīca
ietilpināto nezināms Miskaste
ietinamāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
ietrīcināto nezināms Miskaste
ietrunējušo nezināms Miskaste
ievainojamo nezināms Miskaste
ievainotāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
ievēlējamo nezināms Miskaste
ievērojamo nezināms Parastā vārdnīca
ievietojamo nezināms Miskaste
ievilināto nezināms Miskaste
ievingrināto nezināms Miskaste
iezaļganāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
iezilganāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
iezilināto nezināms Miskaste
Iezīmējamo nezināms Miskaste
iezīmējošo nezināms Miskaste
iezīmīgāko nezināms Parastā vārdnīca
iežogojošo nezināms Miskaste
igauniskāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
ikdienišķāko nezināms Parastā vārdnīca
ikdienišķīgo nezināms Miskaste
ilggadīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
ilgspēlējošo īpašības vārds Parastā vārdnīca
ilustratīvo nezināms Parastā vārdnīca
ilustrētāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
iluzorisko nezināms Miskaste
imaginālo nezināms Miskaste
imagināro nezināms Parastā vārdnīca
imigrējušo nezināms Miskaste
imperiālo nezināms Miskaste
imponējošo nezināms Miskaste
importējamo nezināms Miskaste
impotentāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
impozantāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
improvizēto nezināms Miskaste
impulsīvāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
incestuālo nezināms Miskaste
Indelikato nezināms Miskaste
indiānisko nezināms Miskaste
indiferento nezināms Parastā vārdnīca
indiskrētāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
induktīvāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
industriālo nezināms Parastā vārdnīca
inerciālo nezināms Miskaste
infekciozo nezināms Miskaste
informatīvo nezināms Parastā vārdnīca
infrasarkano nezināms Parastā vārdnīca
injicējamo nezināms Miskaste
inkonsekvento īpašības vārds Parastā vārdnīca
inkriminēto nezināms Miskaste
inovatīvo nezināms Miskaste
insekticīdo nezināms Miskaste
inspicējošo nezināms Miskaste
inspiratīvo nezināms Miskaste
instinktīvāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
instruktīvāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
instrumentālo nezināms Parastā vārdnīca
inteliģento nezināms Miskaste
intelliģento nezināms Miskaste
intensīvāko nezināms Parastā vārdnīca
interaktīvo nezināms Miskaste
interesanto nezināms Parastā vārdnīca
interpretēto nezināms Miskaste
intervējamo nezināms Miskaste
intonatīvo nezināms Miskaste
intransitīvo īpašības vārds Parastā vārdnīca
intravenozo nezināms Miskaste
intriģējošo nezināms Miskaste
introducēto nezināms Miskaste
introspektīvo nezināms Miskaste
intuitīvāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
inženierisko nezināms Miskaste
īpašniecisko nezināms Miskaste
īpatnējāko nezināms Parastā vārdnīca
ireālāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
iregulāro īpašības vārds Parastā vārdnīca
īslaicīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca
islamticīgo nezināms Miskaste
islāmticīgo nezināms Miskaste
īsredzīgāko īpašības vārds Parastā vārdnīca

Atrasti 20693 vārdi. Rādu 12001 līdz 13000. Lapa 1, lapa 2, lapa 3, lapa 4, lapa 5, lapa 6, lapa 7, lapa 8, lapa 9, lapa 10, lapa 11, lapa 12, lapa 13, lapa 14, lapa 15, lapa 16, lapa 17, lapa 18, lapa 19, lapa 20, lapa 21.