Reklāma, nospied, cik nav žēl

Atskaņas vārdam "tajā"

Atrasti 13427 vārdi. Rādu 1001 līdz 2000. Lapa 1, lapa 2, lapa 3, lapa 4, lapa 5, lapa 6, lapa 7, lapa 8, lapa 9, lapa 10, lapa 11, lapa 12, lapa 13, lapa 14.

Zilbju skaits: 4
kārtīgajā nezināms Parastā vārdnīca
kārtnākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
kašķīgajā nezināms Parastā vārdnīca
kaucošajā nezināms Miskaste
kaulainajā nezināms Parastā vārdnīca
kaunīgajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
kaunpilnajā nezināms Miskaste
kauslīgajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
kautrākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
kautrīgajā nezināms Parastā vārdnīca
kauzālajā nezināms Parastā vārdnīca
klabošajā nezināms Miskaste
klajākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
klasiskajā nezināms Parastā vārdnīca
klausīgajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
kleinākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
klibākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
kliedzošajā nezināms Parastā vārdnīca
klijainajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
klīniskajā nezināms Parastā vārdnīca
klinšainajā nezināms Parastā vārdnīca
klīrīgajā nezināms Parastā vārdnīca
klīstošajā nezināms Miskaste
klusākajā nezināms Parastā vārdnīca
kļūdainajā nezināms Parastā vārdnīca
kļūdīgajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
kļūmainajā nezināms Miskaste
kļūmīgajā nezināms Parastā vārdnīca
kļuvušajā nezināms Miskaste
knašākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
kodīgajā nezināms Parastā vārdnīca
kokainajā nezināms Parastā vārdnīca
Koksarajā nezināms Miskaste
koķetajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
komiskajā nezināms Parastā vārdnīca
kompaktajā nezināms Parastā vārdnīca
kompleksajā nezināms Parastā vārdnīca
koniskajā nezināms Parastā vārdnīca
konkrētajā nezināms Parastā vārdnīca
konstantajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
kopīgajā nezināms Parastā vārdnīca
kosmiskajā nezināms Miskaste
košākajā nezināms Parastā vārdnīca
krācošajā nezināms Miskaste
krāčainajā nezināms Parastā vārdnīca
kramainajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
krampjainajā nezināms Parastā vārdnīca
krāsainajā nezināms Parastā vārdnīca
krasākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
krāsotajā nezināms Parastā vārdnīca
krāšņākajā nezināms Parastā vārdnīca
kratīgajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
kraujākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
kraukšķīgajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
kraupainajā nezināms Miskaste
kraupjainajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
kreisākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
krēpjainajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
krēslainajā nezināms Parastā vārdnīca
krietnākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
krieviskajā nezināms Parastā vārdnīca
krimšļainajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
kristāmajā nezināms Miskaste
kristīgajā nezināms Parastā vārdnīca
kristītajā nezināms Miskaste
krītainajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
krītamajā nezināms Miskaste
kritiskajā nezināms Parastā vārdnīca
krītošajā nezināms Parastā vārdnīca
kritušajā nezināms Parastā vārdnīca
krokainajā nezināms Parastā vārdnīca
krokotajā nezināms Miskaste
kroplākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
kroplīgajā nezināms Parastā vārdnīca
krūmainajā nezināms Parastā vārdnīca
krunkainajā nezināms Parastā vārdnīca
krunkotajā nezināms Parastā vārdnīca
krupozajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
kubiskajā nezināms Miskaste
kūdrainajā nezināms Parastā vārdnīca
kumpākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
kundziskajā nezināms Parastā vārdnīca
kuplākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
kūpošajā nezināms Miskaste
kuprainajā nezināms Parastā vārdnīca
kurlākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
kurlmēmajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
kurultajā nezināms Miskaste
kuslākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
kustamajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
kustīgajā nezināms Parastā vārdnīca
kūstošajā nezināms Miskaste
kūtrākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
kvartārajā nezināms Parastā vārdnīca
kvēlākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
kveldētajā nezināms Miskaste
kvēlošajā nezināms Miskaste
kvēpainajā nezināms Parastā vārdnīca
kvintālajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
ķēmīgajā nezināms Parastā vārdnīca
ķepīgajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
ķērcošajā nezināms Miskaste
ķērkstošajā nezināms Miskaste
ķertākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
ķildīgajā nezināms Parastā vārdnīca
ķīmiskajā nezināms Parastā vārdnīca
ķiršbrūnajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
labākajā nezināms Parastā vārdnīca
labilajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
labiskajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
lācīgajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
lādzīgajā nezināms Parastā vārdnīca
lāgākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
laicīgajā nezināms Parastā vārdnīca
laiciskajā nezināms Miskaste
laidenajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
laimīgajā nezināms Parastā vārdnīca
laipnākajā nezināms Parastā vārdnīca
laipnīgajā nezināms Parastā vārdnīca
laiskākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
lakotajā nezināms Parastā vārdnīca
lakstainajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
lapainajā nezināms Parastā vārdnīca
lāpāmajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
lapotajā nezināms Parastā vārdnīca
lāsainajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
lasāmajā nezināms Miskaste
lāsmainajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
latentajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
latviskajā nezināms Parastā vārdnīca
laulātajā nezināms Miskaste
lauzītajā nezināms Miskaste
lauztākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
ledainajā nezināms Parastā vārdnīca
legālajā nezināms Parastā vārdnīca
leknākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
leksiskajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
lempīgajā nezināms Parastā vārdnīca
lēnākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
lēnīgajā nezināms Parastā vārdnīca
leņķiskajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
lepnākajā nezināms Parastā vārdnīca
lētākajā nezināms Parastā vārdnīca
letālajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
lēzenajā nezināms Parastā vārdnīca
lībiskajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
līčotajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
līdzenajā nezināms Parastā vārdnīca
līdzīgajā nezināms Parastā vārdnīca
liegākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
liekākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
liekamajā nezināms Miskaste
lielākajā nezināms Parastā vārdnīca
lielīgajā nezināms Parastā vārdnīca
lieliskajā nezināms Parastā vārdnīca
liesākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
liesmainajā nezināms Parastā vārdnīca
lietainajā nezināms Parastā vārdnīca
lietiskajā nezināms Parastā vārdnīca
lietišķajā nezināms Parastā vārdnīca
lietotajā nezināms Parastā vārdnīca
līganajā nezināms Parastā vārdnīca
līkākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
likmētajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
līksmākajā nezināms Parastā vārdnīca
līkšņainajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
limbiskajā nezināms Miskaste
lipīgajā nezināms Parastā vārdnīca
liriskajā nezināms Parastā vārdnīca
lišķīgajā nezināms Parastā vārdnīca
lobītajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
loģiskajā nezināms Parastā vārdnīca
lojālajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
lokālajā nezināms Parastā vārdnīca
lokāmajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
lokanajā nezināms Parastā vārdnīca
lolotajā nezināms Miskaste
lopiskajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
lūdzošajā nezināms Miskaste
lunārajā nezināms Parastā vārdnīca
lunkanajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
lūzenajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
ļaunākajā nezināms Parastā vārdnīca
ļenganajā nezināms Parastā vārdnīca
ļodzīgajā nezināms Parastā vārdnīca
ļoganajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
ļumīgajā nezināms Parastā vārdnīca
mācītajā nezināms Parastā vārdnīca
maģiskajā nezināms Parastā vārdnīca
maigākajā nezināms Parastā vārdnīca
mainīgajā nezināms Parastā vārdnīca
mājīgajā nezināms Parastā vārdnīca
Mākamajā nezināms Miskaste
mākslīgajā nezināms Parastā vārdnīca
mākslotajā nezināms Parastā vārdnīca
mālainajā nezināms Parastā vārdnīca
maldīgajā nezināms Parastā vārdnīca
manāmajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
Mandalajā nezināms Miskaste
manējajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
manīgajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
mānīgajā nezināms Parastā vārdnīca
mantīgajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
mantiskajā nezināms Parastā vārdnīca
mantotajā nezināms Parastā vārdnīca
masīvajā nezināms Parastā vārdnīca
maskētajā nezināms Miskaste
matainajā nezināms Parastā vārdnīca
matētajā nezināms Miskaste
mātišķajā nezināms Parastā vārdnīca
mazākajā nezināms Parastā vārdnīca
maziņajā nezināms Parastā vārdnīca
maziskajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
medainajā nezināms Parastā vārdnīca
meldrainajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
melīgajā nezināms Parastā vārdnīca
melnākajā nezināms Parastā vārdnīca
melnbaltajā nezināms Parastā vārdnīca
melnganajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
melnraibajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
mēļākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
mēmākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
mentālajā nezināms Miskaste
mērenajā nezināms Parastā vārdnīca
mēslainajā nezināms Miskaste
mēslotajā nezināms Miskaste
Metamajā nezināms Parastā vārdnīca
metriskajā nezināms Parastā vārdnīca
mezglainajā nezināms Parastā vārdnīca
mezglotajā nezināms Miskaste
mežainajā nezināms Parastā vārdnīca
miegainajā nezināms Parastā vārdnīca
mierīgajā nezināms Parastā vārdnīca
mierpilnajā nezināms Miskaste
miesīgajā nezināms Parastā vārdnīca
miesiskajā nezināms Miskaste
miglainajā nezināms Parastā vārdnīca
mīklainajā nezināms Parastā vārdnīca
miklākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
mīkstākajā nezināms Parastā vārdnīca
mīlīgajā nezināms Parastā vārdnīca
miljonajā nezināms Miskaste
mīlošajā nezināms Miskaste
milstošajā nezināms Miskaste
miltainajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
milzīgajā nezināms Parastā vārdnīca
mīļākajā nezināms Parastā vārdnīca
mīļotajā nezināms Parastā vārdnīca
mīmiskajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
minētajā nezināms Miskaste
mirdzošajā nezināms Miskaste
mirgainajā nezināms Miskaste
mirstamajā nezināms Parastā vārdnīca
mirstīgajā nezināms Parastā vārdnīca
mirstošajā nezināms Miskaste
mirušajā nezināms Parastā vārdnīca
mistiskajā nezināms Parastā vārdnīca
mītiskajā nezināms Parastā vārdnīca
mitrākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
mobilajā nezināms Parastā vārdnīca
mocītajā nezināms Miskaste
modālajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
modernajā nezināms Parastā vārdnīca
modīgajā nezināms Miskaste
modrākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
mokošajā nezināms Miskaste
mokpilnajā nezināms Parastā vārdnīca
Molokajā nezināms Miskaste
morālajā nezināms Parastā vārdnīca
možākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
mudīgajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
muklainajā nezināms Parastā vārdnīca
muklākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
mulsākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
muļķīgajā nezināms Parastā vārdnīca
mundrākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
murdošajā nezināms Miskaste
murgainajā nezināms Parastā vārdnīca
mūsainajā nezināms Parastā vārdnīca
mutīgajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
mutiskajā nezināms Parastā vārdnīca
mūžīgajā nezināms Parastā vārdnīca
mūžsenajā nezināms Miskaste
mūžzaļajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
nabagajā nezināms Parastā vārdnīca
nadzīgajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
naidīgajā nezināms Parastā vārdnīca
naigākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
nākamajā nezināms Parastā vārdnīca
nākošajā nezināms Parastā vārdnīca
naksnīgajā nezināms Parastā vārdnīca
nākušajā nezināms Miskaste
naskākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
našķīgajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
nātnākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
nātrainajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
naudīgajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
nāvīgajā nezināms Parastā vārdnīca
nazālajā nezināms Parastā vārdnīca
neasajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
nebaltajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
nebrīvajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
necilajā nezināms Parastā vārdnīca
nedrošajā nezināms Parastā vārdnīca
nedzēstajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
nedziļajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
nedzīvajā nezināms Parastā vārdnīca
neērtajā nezināms Parastā vārdnīca
negantajā nezināms Parastā vārdnīca
negarajā nezināms Miskaste
neglītajā nezināms Parastā vārdnīca
negludajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
negudrajā nezināms Parastā vārdnīca
neilgajā nezināms Parastā vārdnīca
neīstajā nezināms Parastā vārdnīca
nejaukajā nezināms Parastā vārdnīca
nejaušajā nezināms Parastā vārdnīca
nekārtnajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
nekoptajā nezināms Parastā vārdnīca
nekrietnajā nezināms Parastā vārdnīca
neķītrajā nezināms Parastā vārdnīca
nelabajā nezināms Parastā vārdnīca
nelāgajā nezināms Parastā vārdnīca
nelaipnajā nezināms Parastā vārdnīca
neldzīgajā nezināms Miskaste
nelielajā nezināms Parastā vārdnīca
nelūgtajā nezināms Parastā vārdnīca
nemītajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
nepilnajā nezināms Parastā vārdnīca
nepļautajā nezināms Miskaste
nerātnajā nezināms Parastā vārdnīca
nervozajā nezināms Parastā vārdnīca
nesamajā nezināms Miskaste
nesenajā nezināms Parastā vārdnīca
neskaidrajā nezināms Parastā vārdnīca
neskaistajā nezināms Miskaste
neskartajā nezināms Parastā vārdnīca
neskūtajā nezināms Miskaste
neslēptajā nezināms Parastā vārdnīca
nesmukajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
nesošajā nezināms Miskaste
nespodrajā nezināms Parastā vārdnīca
nespožajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
nestiprajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
nešķīstajā nezināms Parastā vārdnīca
nešpetnajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
netaisnajā nezināms Parastā vārdnīca
netālajā nezināms Parastā vārdnīca
netiešajā nezināms Parastā vārdnīca
netiklajā nezināms Parastā vārdnīca
netīrajā nezināms Parastā vārdnīca
netīšajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
neveiklajā nezināms Parastā vārdnīca
nevilšajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
nicīgajā nezināms Parastā vārdnīca
nīcīgajā nezināms Parastā vārdnīca
niecīgajā nezināms Parastā vārdnīca
niedrainajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
nievīgajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
nīgrākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
niknākajā nezināms Parastā vārdnīca
Nikolajā nezināms Miskaste
nīkstošajā nezināms Miskaste
niķīgajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
nirstošajā nezināms Miskaste
nīstākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
nīstamajā nezināms Miskaste
nobērtajā nezināms Miskaste
noberztajā nezināms Miskaste
nobrauktajā nezināms Miskaste
nobrāztajā nezināms Miskaste
noburtajā nezināms Miskaste
nodotajā nezināms Miskaste
nodrāztajā nezināms Parastā vārdnīca
nodurtajā nezināms Miskaste
nodzertajā nezināms Miskaste
nodzītajā nezināms Miskaste
nogrieztajā nezināms Miskaste
noietajā nezināms Miskaste
nokautajā nezināms Miskaste
noklātajā nezināms Miskaste
nolaistajā nezināms Miskaste
nolemtajā nezināms Miskaste
noliektajā nezināms Miskaste
noliktajā nezināms Miskaste
nolīstajā nezināms Miskaste
nomāktajā nezināms Parastā vārdnīca
nomaļajā nezināms Parastā vārdnīca
nomātajā nezināms Miskaste
nomestajā nezināms Miskaste
nopietnajā nezināms Parastā vārdnīca
nopirktajā nezināms Miskaste
nopļautajā nezināms Miskaste
norautajā nezināms Miskaste
normālajā nezināms Parastā vārdnīca
nosauktajā nezināms Miskaste
nosētajā nezināms Miskaste
noskūtajā nezināms Miskaste
noslēgtajā nezināms Parastā vārdnīca
noslēptajā nezināms Miskaste
nospiestajā nezināms Parastā vārdnīca
nospraustajā nezināms Miskaste
nostieptajā nezināms Miskaste
nosvērtajā nezināms Parastā vārdnīca
nošķeltajā nezināms Miskaste
nošķiestajā nezināms Miskaste
nošķirtajā nezināms Miskaste
noteiktajā nezināms Parastā vārdnīca
notrieptajā nezināms Miskaste
novilktajā nezināms Miskaste
nozagtajā nezināms Miskaste
noziestajā nezināms Miskaste
ņiprākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
ņirbīgajā nezināms Miskaste
ņirbošajā nezināms Miskaste
ņirdzīgajā nezināms Parastā vārdnīca
ņudzīgajā nezināms Miskaste
ņudzošajā nezināms Miskaste
ogļainajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
ogļskābajā nezināms Parastā vārdnīca
okultajā nezināms Miskaste
Olduvajā nezināms Miskaste
oļainajā nezināms Parastā vārdnīca
optiskajā nezināms Parastā vārdnīca
oranžajā nezināms Parastā vārdnīca
osainajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
Otradnajā nezināms Miskaste
Ovālajā nezināms Parastā vārdnīca
ožamajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
paagrajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
paasajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
paātrajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
paaugstajā nezināms Miskaste
pabālajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pabargajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pabāztajā nezināms Miskaste
pabeigtajā nezināms Miskaste
pabiezajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pabiklajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
paceltajā nezināms Miskaste
pacietajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
padārgajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
padobjajā nezināms Miskaste
padotajā nezināms Parastā vārdnīca
padrēgnajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
padruknajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
padrūmajā nezināms Parastā vārdnīca
padsmitajā nezināms Miskaste
padumjajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
padzestrajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pagaišajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pagarajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pagausajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
paglītajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pagludajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
paglumajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pagļēvajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pagrieztajā nezināms Miskaste
pagrūtajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
paīgnajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pailgākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
paīsajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pajaunajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pajautajā nezināms Miskaste
pajēlajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pakalsnajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pakarstajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pakārtajā nezināms Miskaste
paklibajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
paklusajā nezināms Parastā vārdnīca
pakļautajā nezināms Parastā vārdnīca
pakumpajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pakurlajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pakūtrajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
palaiskajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
palaistajā nezināms Miskaste
pālākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
palēnajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
palepnajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
palētajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
palielajā nezināms Parastā vārdnīca
paliesajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
palīkajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
paliktajā nezināms Miskaste
palsākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
palsenajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pamazajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pamestajā nezināms Parastā vārdnīca
pamiklajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pamīkstajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pamitrajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
panaivajā nezināms Miskaste
paniknajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
paniskajā nezināms Parastā vārdnīca
paņemtajā nezināms Miskaste
paplānajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
paplatajā nezināms Parastā vārdnīca
paprāvajā nezināms Parastā vārdnīca
pāragrajā nezināms Parastā vārdnīca
Paragvajā nezināms Miskaste
pārākajā nezināms Parastā vārdnīca
parastajā nezināms Parastā vārdnīca
pārbāztajā nezināms Miskaste
pārdotajā nezināms Miskaste
pārdrošajā nezināms Parastā vārdnīca
pareizajā nezināms Parastā vārdnīca
paresnajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
paretajā nezināms Parastā vārdnīca
pārgrieztajā nezināms Miskaste
pārgudrajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pārjumtajā nezināms Miskaste
pārklātajā nezināms Miskaste
pārlaistajā nezināms Miskaste
pārliekajā nezināms Miskaste
pārmāktajā nezināms Miskaste
pārmestajā nezināms Miskaste
pārnestajā nezināms Parastā vārdnīca
pārņemtajā nezināms Miskaste
pārpilnajā nezināms Parastā vārdnīca
pārrautajā nezināms Miskaste
pārsegtajā nezināms Miskaste
pārsietajā nezināms Miskaste
pārsteigtajā nezināms Parastā vārdnīca
pāršķeltajā nezināms Miskaste
pārtrauktajā nezināms Miskaste
pārtvertajā nezināms Miskaste
parūgtajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
parupjajā nezināms Parastā vārdnīca
pārvērstajā nezināms Miskaste
pārvilktajā nezināms Miskaste
pasāktajā nezināms Miskaste
pasaldajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pasāļajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pasausajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
paseklajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pasīkajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pasirmajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pasīvajā nezināms Parastā vārdnīca
paskābajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
paskaļajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
paskarbajā nezināms Parastā vārdnīca
paskopajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
paslaikajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
paslapjajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
paslēptajā nezināms Miskaste
pasliktajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
paslinkajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pasmagajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pasmalkajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pasniegtajā nezināms Miskaste
pastarajā nezināms Parastā vārdnīca
pastieptajā nezināms Miskaste
pastulbajā nezināms Parastā vārdnīca
pasūrajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pasvešajā nezināms Parastā vārdnīca
pašaurajā nezināms Parastā vārdnīca
pašaustajā nezināms Parastā vārdnīca
pašceptajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pašķībajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pašķidrajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pašlepnajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
paštaisnajā nezināms Parastā vārdnīca
pašūtajā nezināms Miskaste
patālajā nezināms Parastā vārdnīca
pataukajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pateiktajā nezināms Miskaste
patiesajā nezināms Parastā vārdnīca
patievajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
patreknajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
patuklajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
patukšajā nezināms Parastā vārdnīca
patumšajā nezināms Parastā vārdnīca
pavājajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pavārgajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pavecajā nezināms Parastā vārdnīca
paveiktajā nezināms Miskaste
pavēlajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pavērstajā nezināms Miskaste
pavērtajā nezināms Miskaste
pavēsajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pavieglajā nezināms Parastā vārdnīca
paviršajā nezināms Parastā vārdnīca
pazaļajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pazemajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pēdīgajā nezināms Parastā vārdnīca
pēkšņākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
peldošajā nezināms Parastā vārdnīca
pelēkajā nezināms Parastā vārdnīca
pelnainajā nezināms Parastā vārdnīca
pelnītajā nezināms Miskaste
peļamajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
perfektajā nezināms Parastā vārdnīca
pērkamajā nezināms Parastā vārdnīca
pērļainajā nezināms Parastā vārdnīca
pērnākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
perversajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pētāmajā nezināms Miskaste
pētītajā nezināms Miskaste
piebāztajā nezināms Miskaste
piebērtajā nezināms Miskaste
piebrauktajā nezināms Miskaste
piecsimtajā nezināms Miskaste
piedvestajā nezināms Miskaste
piedzītajā nezināms Miskaste
piegāztajā nezināms Miskaste
piegrieztajā nezināms Miskaste
piekārtajā nezināms Miskaste
piekoptajā nezināms Miskaste
piekrautajā nezināms Miskaste
pieliektajā nezināms Miskaste
pielietajā nezināms Miskaste
pieliktajā nezināms Miskaste
piemiegtajā nezināms Miskaste
piemirstajā nezināms Miskaste
pienainajā nezināms Miskaste
pienbaltajā nezināms Miskaste
pienestajā nezināms Miskaste
pienīgajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pienskābajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pieņemtajā nezināms Parastā vārdnīca
piepešajā nezināms Parastā vārdnīca
piepjainajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
piepūstajā nezināms Miskaste
pierastajā nezināms Parastā vārdnīca
piesegtajā nezināms Miskaste
piesietajā nezināms Miskaste
pieslietajā nezināms Miskaste
piespiestajā nezināms Parastā vārdnīca
piespļautajā nezināms Miskaste
piespraustajā nezināms Miskaste
piestrēgtajā nezināms Miskaste
piešķiestajā nezināms Miskaste
piešķirtajā nezināms Miskaste
pieteiktajā nezināms Miskaste
pievērstajā nezināms Miskaste
pievērtajā nezināms Miskaste
pievestajā nezināms Miskaste
pikainajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pikantajā nezināms Parastā vārdnīca
pīkstošajā nezināms Parastā vārdnīca
piktākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pildītajā nezināms Miskaste
pilnākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pilnīgajā nezināms Parastā vārdnīca
pinkainajā nezināms Parastā vārdnīca
piņņainajā nezināms Parastā vārdnīca
pirkstainajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pirktākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pirmdzimtajā nezināms Parastā vārdnīca
pītākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
plaiksnīgajā nezināms Miskaste
plakanajā nezināms Parastā vārdnīca
plānākajā nezināms Parastā vārdnīca
plandīgajā nezināms Miskaste
plandošajā nezināms Miskaste
plānotajā nezināms Parastā vārdnīca
plastiskajā nezināms Parastā vārdnīca
plašākajā nezināms Parastā vārdnīca
platākajā nezināms Parastā vārdnīca
plātīgajā nezināms Parastā vārdnīca
plaukstošajā nezināms Miskaste
plecīgajā nezināms Parastā vārdnīca
plēkšņainajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
plenārajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
plēsīgajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pliekanajā nezināms Parastā vārdnīca
plikākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
plokošajā nezināms Miskaste
plosītajā nezināms Miskaste
plūcamajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
plūksnainajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
plūstošajā nezināms Miskaste
plušķainajā nezināms Parastā vārdnīca
pļāpīgajā nezināms Parastā vārdnīca
pļaujošajā nezināms Miskaste
polārajā nezināms Parastā vārdnīca
Poļarnajā nezināms Miskaste
pompozajā nezināms Parastā vārdnīca
porainajā nezināms Parastā vārdnīca
posmainajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
postītajā nezināms Miskaste
postošajā nezināms Parastā vārdnīca
potētajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
praktiskajā nezināms Parastā vārdnīca
prasīgajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
prasmīgajā nezināms Parastā vārdnīca
prastākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
prātīgajā nezināms Parastā vārdnīca
praulainajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
prāvākajā nezināms Parastā vārdnīca
precētajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
precīzajā nezināms Parastā vārdnīca
presētajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
prestižajā nezināms Miskaste
pretīgajā nezināms Parastā vārdnīca
priecīgajā nezināms Parastā vārdnīca
priekpilnajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
primārajā nezināms Parastā vārdnīca
privātajā nezināms Parastā vārdnīca
profānajā nezināms Miskaste
prozaiskajā nezināms Parastā vārdnīca
psihiskajā nezināms Parastā vārdnīca
publiskajā nezināms Miskaste
pūcīgajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
puiciskajā nezināms Parastā vārdnīca
pūkainajā nezināms Parastā vārdnīca
pukstošajā nezināms Miskaste
puķainajā nezināms Parastā vārdnīca
pulētajā nezināms Miskaste
pumpainajā nezināms Parastā vārdnīca
punktainajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
punktētajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
punktotajā nezināms Parastā vārdnīca
puņķainajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
purvainajā nezināms Parastā vārdnīca
pusaklajā nezināms Miskaste
pusaugstajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pusdullajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pusdzīvajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pusjēlajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
puskailajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
puskreisajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
puslabajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pusmīkstajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
puspilnajā nezināms Miskaste
pusplikajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pussaldajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pussausajā nezināms Miskaste
pusskābajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pussmagajā nezināms Miskaste
pūstākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pūstošajā nezināms Miskaste
pustreknajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pustukšajā nezināms Parastā vārdnīca
pustumšajā nezināms Parastā vārdnīca
pusvieglajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
puszaļajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pūšamajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pušplēstajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
putainajā nezināms Parastā vārdnīca
pūtainajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
pūžņainajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
radītajā nezināms Miskaste
radošajā nezināms Parastā vārdnīca
ragainajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
raibākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
raisītajā nezināms Miskaste
raitākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
raižpilnajā nezināms Miskaste
rakstainajā nezināms Parastā vārdnīca
rakstāmajā nezināms Miskaste
rakstiskajā nezināms Parastā vārdnīca
rakstītajā nezināms Miskaste
rāmākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
rasainajā nezināms Parastā vārdnīca
rasiskajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
rasotajā nezināms Parastā vārdnīca
rātnākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
raudošajā nezināms Miskaste
raupjākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
raustīgajā nezināms Miskaste
raustītajā nezināms Miskaste
rāvainajā nezināms Parastā vārdnīca
raženajā nezināms Parastā vārdnīca
ražīgajā nezināms Parastā vārdnīca
ražotajā nezināms Miskaste
reālajā nezināms Parastā vārdnīca
rēcošajā nezināms Miskaste
redzamajā nezināms Parastā vārdnīca
redzētajā nezināms Miskaste
redzīgajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
rēgainajā nezināms Miskaste
reljefajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
remdenajā nezināms Parastā vārdnīca
rēnākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
rentablajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
rentētajā nezināms Miskaste
resnākajā nezināms Parastā vārdnīca
restainajā nezināms Miskaste
restotajā nezināms Miskaste
rētainajā nezināms Parastā vārdnīca
retākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
ribainajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
riebīgajā nezināms Parastā vārdnīca
rietošajā nezināms Miskaste
rievainajā nezināms Parastā vārdnīca
rievotajā nezināms Parastā vārdnīca
rijīgajā nezināms Parastā vārdnīca
rīkotajā nezināms Miskaste
riskantajā nezināms Parastā vārdnīca
ritmiskajā nezināms Miskaste
ritošajā nezināms Miskaste
robainajā nezināms Parastā vārdnīca
robotajā nezināms Parastā vārdnīca
robustajā nezināms Parastā vārdnīca
rombiskajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
rosīgajā nezināms Parastā vārdnīca
rosmīgajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
rotātajā nezināms Miskaste
rozīgajā nezināms Miskaste
rožainajā nezināms Parastā vārdnīca
rudākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
rūdītajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
rūgtākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
rūgtenajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
rukšķētajā nezināms Miskaste
runīgajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
rūpīgajā nezināms Parastā vārdnīca
rupjākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
rūsganajā nezināms Parastā vārdnīca
rūtainajā nezināms Parastā vārdnīca
rūtotajā nezināms Miskaste
saceltajā nezināms Miskaste
sacītajā nezināms Miskaste
sadiegtajā nezināms Miskaste
sadzītajā nezināms Miskaste
saēstajā nezināms Miskaste
sagrābtajā nezināms Miskaste
sagrautajā nezināms Miskaste
sagrauztajā nezināms Miskaste
sagrieztajā nezināms Miskaste
saindētajā nezināms Miskaste
saistītajā nezināms Parastā vārdnīca
saistošajā nezināms Parastā vārdnīca
sājākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
sajauktajā nezināms Miskaste
sakāmajā nezināms Miskaste
sakautajā nezināms Miskaste
saklātajā nezināms Miskaste
sakoptajā nezināms Miskaste
sakostajā nezināms Miskaste
sakrālajā nezināms Miskaste
sakrautajā nezināms Miskaste
sakultajā nezināms Miskaste
sakurtajā nezināms Miskaste
sākušajā nezināms Miskaste
salauztajā nezināms Miskaste
saldākajā nezināms Parastā vārdnīca
saldenajā nezināms Parastā vārdnīca
saldkairajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
saldkārajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
saldskābajā nezināms Parastā vārdnīca
saliektajā nezināms Miskaste
salīgajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
saliktajā nezināms Parastā vārdnīca
sālītajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
salkanajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
salnainajā nezināms Miskaste
salnākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
saltākajā nezināms Parastā vārdnīca
sāļākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
samestajā nezināms Miskaste
samtainajā nezināms Parastā vārdnīca
sanestajā nezināms Miskaste
sanošajā nezināms Miskaste
saņemtajā nezināms Miskaste
sāpīgajā nezināms Parastā vārdnīca
saplēstajā nezināms Miskaste
sapņainajā nezināms Parastā vārdnīca
sapostajā nezināms Miskaste
sāpošajā nezināms Miskaste
sarainajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
sarauktajā nezināms Miskaste
sargātajā nezināms Miskaste
sarkanajā nezināms Parastā vārdnīca
sarmainajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
sārmainajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
sarmotajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
sārtākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
sārtenajā nezināms Parastā vārdnīca
sārtotajā nezināms Miskaste
sasauktajā nezināms Miskaste
sasietajā nezināms Miskaste
sasistajā nezināms Miskaste
saslietajā nezināms Miskaste
sasniegtajā nezināms Miskaste
saspiestajā nezināms Miskaste
saspriegtajā nezināms Miskaste
saspringtajā nezināms Miskaste
sastaptajā nezināms Miskaste
sasteigtajā nezināms Miskaste
sašautajā nezināms Miskaste
sašķeltajā nezināms Miskaste
sašķiebtajā nezināms Miskaste
sātīgajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
satiktajā nezināms Miskaste
satrauktajā nezināms Miskaste
satriektajā nezināms Miskaste
saucamajā nezināms Miskaste
saudzīgajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
saulainajā nezināms Parastā vārdnīca
sausākajā nezināms Parastā vārdnīca
savādajā nezināms Parastā vārdnīca
savāktajā nezināms Miskaste
savējajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
saviebtajā nezināms Miskaste
savilktajā nezināms Miskaste
savrupajā nezināms Parastā vārdnīca
savtīgajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
sažņaugtajā nezināms Miskaste
secīgajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
sēcošajā nezināms Parastā vārdnīca
sēdošajā nezināms Parastā vārdnīca
segtākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
seismiskajā nezināms Miskaste
sēklainajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
seklākajā nezināms Parastā vārdnīca
sekmīgajā nezināms Parastā vārdnīca
seksīgajā nezināms Miskaste
senākajā nezināms Parastā vārdnīca
sensenajā nezināms Parastā vārdnīca
sensiblajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
sensorajā nezināms Miskaste
septītajā nezināms Miskaste
sērīgajā nezināms Parastā vārdnīca
sērsnainajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
sešsimtajā nezināms Miskaste
sevišķajā nezināms Parastā vārdnīca
sfēriskajā nezināms Parastā vārdnīca
sīciņajā nezināms Parastā vārdnīca
sievišķajā nezināms Parastā vārdnīca
sīkākajā nezināms Parastā vārdnīca
sīkraibajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
sīkstākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
siltākajā nezināms Parastā vārdnīca
Sindanglajā nezināms Miskaste
sinhronajā nezināms Miskaste
sirdīgajā nezināms Parastā vārdnīca
sirdsmīļajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
sirdsšķīstajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
sirmākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
sirsnīgajā nezināms Parastā vārdnīca
sitamajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
sīvākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
skābākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
skābenajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
skaidrākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
skaistākajā nezināms Miskaste
skaitāmajā nezināms Miskaste
skaitliskajā nezināms Miskaste
skaļākajā nezināms Parastā vārdnīca
skanīgajā nezināms Parastā vārdnīca
skaniskajā nezināms Miskaste
skanošajā nezināms Miskaste
skāņākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
skarainajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
skarbākajā nezināms Parastā vārdnīca
skatāmajā nezināms Miskaste
skaudīgajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
skaudrākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
skaujošajā nezināms Miskaste
skeptiskajā nezināms Parastā vārdnīca
skolotajā nezināms Parastā vārdnīca
skopākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
skrajākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
skrandainajā nezināms Parastā vārdnīca
skrejošajā nezināms Miskaste
skrimšļainajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
skujainajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
skujotajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
skumīgajā nezināms Parastā vārdnīca
skumjākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
skumstošajā nezināms Miskaste
skurbākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
slābākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
slābanajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
slacītajā nezināms Miskaste
slaidākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
slaikākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
slāņainajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
slapjākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
slaucamajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
slaucītajā nezināms Miskaste
slaukāmajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
slavenajā nezināms Parastā vārdnīca
slavētajā nezināms Miskaste
slēgtākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
slepenajā nezināms Parastā vārdnīca
slēptākajā nezināms Miskaste
slidenajā nezināms Parastā vārdnīca
slīdošajā nezināms Parastā vārdnīca
slīgstošajā nezināms Miskaste
slīkstošajā nezināms Miskaste
slīkšņainajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
sliktākajā nezināms Parastā vārdnīca
slimākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
slimīgajā nezināms Parastā vārdnīca
slinkākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
slīpākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
slīpētajā nezināms Parastā vārdnīca
smacīgajā nezināms Parastā vārdnīca
smagākajā nezināms Parastā vārdnīca
smagnējajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
smaidīgajā nezināms Parastā vārdnīca
smaidošajā nezināms Parastā vārdnīca
smailākajā īpašības vārds Parastā vārdnīca
smalkākajā nezināms Parastā vārdnīca
smaržainajā nezināms Miskaste
smaržīgajā nezināms Parastā vārdnīca
smaržpilnajā nezināms Miskaste

Atrasti 13427 vārdi. Rādu 1001 līdz 2000. Lapa 1, lapa 2, lapa 3, lapa 4, lapa 5, lapa 6, lapa 7, lapa 8, lapa 9, lapa 10, lapa 11, lapa 12, lapa 13, lapa 14.