Tā ir labi ieredzēta,
Viņa bija gara rēta.
Tad vēl acis aizvērusi,
Domāja par savu pusi.

Reklāma, nospied, cik nav žēl